טיפול קבוצתיהמונח טיפול קבוצתי מכיל למראית עין דבר והיפוכו. טיפול פסיכולוגי הוא עניין אישי ואינטימי, שבמהלכו האדם חושף את עצמו ואת בעיותיו בפני איש מקצוע. ואילו בקבוצה – בכיתה, במקום העבודה, בחברה – האדם משתדל להיראות במיטבו ולהפגין את תכונותיו החיוביות, ולהסתיר את חולשותיו ומצוקותיו.
והנה, דווקא תחום זה של טיפול קבוצתי הוא תחום מרתק בטיפול הפסיכולוגי. הקבוצה הטיפולית מורכבת מיחידים, ש'מביאים' אליה את מערכות היחסים שלהם מחוץ לקבוצה, ובו בזמן מקיימים מערכת יחסים חדשה עם חברי הקבוצה. מטרת טיפול במסגרת זו אינה שונה מן הטיפול ביחידים – להגיע לצמיחה אישית, לעבד קונפליקטים לא פתורים, להתחזק ולמצוא דרכי התמודדות עם בעיות ומצוקות הנובעות מחיי היומיום.

למי מתאים טיפול קבוצתי?

במסגרת הטיפול הקבוצתי ניתנת לחברי הקבוצה ההזדמנות לראות את עצמם בעיניים אחרות, ולקבל משוב מפי אחרים לגבי רגשותיהם ודרך התנהלותם. הטיפול הקבוצתי מאפשר הבעת חוויות ורגשות והתבוננות בעזרת המטפלים וחברי הקבוצה כאחד. באופן זה נוצרות תובנות חדשות לגבי נושאים המעסיקים אותם, ובפרט מעין שיקופים מהירים לגבי אופן ההתנהלות הבינאישית. חברי הקבוצה בוחרים בעצמם את הנושאים החשובים בעיניהם והמשמעותיים לגביהם. אם מחשפים טיפול פסיכולוגי בצפון תמצוא גם הרבה אפשרויות של טיפול קבוצתי.
בדרך כלל מתקיימות קבוצות טיפול קבועות, שבהן משתתפים עד שמונה חברים בוגרים (בני 25 עד 50) יחד עם שני מטפלים לכל קבוצה. הקבוצה הטיפולית פועלת אחת לשבוע באופן רצוף, וכל חבר חדש שמצטרף יכול להתאים את עצמו לתהליך. השיחות המתנהלות בקבוצה הן דיסקרטיות. בטיפול הקבוצתי שומרים חברי הקבוצה על המטרות שלשמן הגיעו לטיפול היחידני – כאשר רוב המאמצים מושקעים לשפר את מערכות היחסים שלהם עם בני/ בנות זוגם, עם מקום עבודתם ועם החברה.

איך מתנהל הטיפול קבוצתי?

אנשים הנכנסים לקבוצה (לאחר שעברו הכנה קצרה) מופתעים מהעוצמה הרגשית של החוויה הקבוצתית. אנשים יכולים לחוות פחדים וחששות, אופטימיות ופסימיות, ומאבק פנימי למול יתר החברים – כיצד להתמקם? מה יהיה מקומי בקבוצה. יש החותרים למנהיגות, ויש החותרים לצל – להיאחז במי שנתפס
דומיננטי. יש התנהגויות של תלות, ויש של ברירה – אבל בסופו של היום, מי שמתמסר לקבוצה טיפולית, עובר איתה מסע מרתק ומאיר עיניים.

טיפול קבוצתי