הפרעות אישיותהפרעות אישיות הינן הפרעות שסובלים מהן אנשים עם תבניות חשיבה נוקשות ולא מתפשרות, התנהגות מסויימת וחוסר גמישות ויכולת הסתגלות.
הפרעות אישיות בניגוד למחלות נפשיות אחרות הינן כאלה שנמשכות לאורך כל חייו של האדם והם חלק ממאפייני האישיות שלו, לכן הן גם יותר קשות לטיפול מהפרעות אחרות.
אצל הלוקים בהפרעות האישיות, ההפרעה גורמת להן לקשיים במישורים שונים, במישור החברתי, במישור ההסתגלותי והתעסוקתי…

אבחון הפרעות אישיות

לעיתים קרובות גם האנשים הקרובים ללוקים בהפרעת האישיות סובלים גם הם מההתנהגות שלהם, שכן הם מגלים נזדקקות יותר, אובססיביות ושאר התנהגויות שעלולות לגרום לאחרים לסבל רב.
הפרעת אישיות היא הפרעה אגו סינטונית- משמע שהאדם מאמין שההפרעה היא חלק ממנו והוא מרוצה ממנה.
בקשיים שלו הוא נוטה להאשים את הסביבה שלו.

אבחון הפרעות אישיות הוא אבחון דו שלבי, בוא בראשית מאבחנים האם קיימת הפרעת אישיות, ורק במידה וכן מאבחנים באיזה הפרעת אישיות מדובר.
הפרעת אישיות מאובחנת על ציר II של ה DSM, לכן פעמים רבות מאובחנות בנוסף להפרעות האישיות הפרעות אחרות כגון דיכאון או חרדה(נפוץ ב-BPD).

הקריטריונים לאבחון אם הפרעת אישיות קיימת הן כדלקמן:

• דפוס מתמשך של התנסות והתנהגות שסוטה במובהק מהנורמה והציפיות של התרבות המודרנית ומתבטא לפחות בשניים מתהחומים: קוגניגציה, רגש, תפקוד בין אישי או שליטה בדחפים.
• דפוס ההתנהגות והחשיבה אינו גמיש והסטייה הזו מתועדת במספר רב של מצבים שונים.
• דפוס זה פוגע באדם, גורם למצוקה או לפגיעה בתחום החברתי או התעסוקתי או בתפקודים אחרים.
• דפוס זה יציב ונמשך זמן רב החל משלב מוקדם של החיים.
• דפוס זה אינו מוסבר טוב יותר כסוג של הפרעה נפשית אחרת או לשימוש בחומרים או מצב רפואי כלשהוא.

הפרעות אישיות